07:25:10

Číslo položky:

000096

Aukce:

Ano

Rok:

2016

Popis položky:

Předmětem aukce je pozemek parc. č. 5634/25 v katastrálním území Záběhlice, obec Praha (ostatní plocha) zapsaný na listu vlastnictví č. 2945 vedený Katastrálním úřadem pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha. Výlučným vlastníkem pozemku je Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.

Výměra pozemku: 607 m2

Pozemek se nachází na území Prahy 4 – Spořilov, přímo v prostoru křižovatky ulic Sliačská, Severozápadní a Severní XI. Pozemek svojí severovýchodní stranou přímo sousedí s úzkým pozemkem parc. č. 5634/14 v k.ú. Záběhlice, obec Praha, jenž je ve vlastnictví jiného vlastníka, který navazuje na zadní obvodovou zeď skupinových garáží. Svojí západní stranou sousedí pozemek s průmyslovým areálem.

Na pozemku se nacházejí trvalé porosty a listnaté keře, horní část pozemku přístupná z ul. Severní XI je zatravněna.

Pozemek je nepravidelného tvaru, v horní části nad garážemi je rovinatý, následně přechází do krátkého prudkého svahu a jeho dolní část se nachází v úrovni vnitřních komunikací a manipulačních ploch mezi garážemi. (cca 40 m2).

V místě pozemku jsou k dispozici komplexní inženýrské sítě.

Lokalita Prahy 4 – Spořilov má komplexní obchodní, občanské a zdravotní zařízení.

Stanice metra Kačerov se nachází cca 1,4 km od pozemku.

Pozemek není zatížen věcnými břemeny, zástavními právy nebo jinými právy třetích osob.

Dle územního plánu pozemek spadá do využití VN = nerušící výroby a služeb (Území sloužící pro umístění zařízení služeb a  výroby všeho druhu, včetně skladů a skladovacích ploch, která nesmí svými vlivy narušovat provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru).

vyvolávací cena:

1.013.000,- Kč

minimální příhoz:

10.000,- Kč

aktuální cena:

1.013.000,- Kč

Čas do konce aukce:

Aukce je uzavřena.