04:26:11

Číslo položky:

000099

Aukce:

Ano

Rok:

2017

Popis položky:

Předmětem aukce je prodej rekreačního střediska Vesna, které je situováno v okrajové části obce Nová Ves nad Nisou s přístupem po zpevněné, z části obecní komunikace a z části silnice III. třídys malou frekvencí vozidel. Areál má své dva vlastní zdroje vody (mimo provoz). Původní odkanalizování bylo řešeno přes ČOV (mimo provoz), dnes je areál napojen na veřejnou kanalizaci. Elektřina je napojena na trafostanici ve spodní části areálu. Středisko Vesna tvoří objekty podnikové rekreace č.e. 581, 582, 583, dva objekty chat č.e. 617 a 618, a pozemky parc. č. 441/2, 457, 459/1, 459/2, 459/3, 459/5, 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 460, 461/1, 461/2, 462, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 500/1, 500/4, 500/5, 1663/1 a 1663/2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 8, k.ú. i obec Nová Ves nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou. Nedílnou součástí tvořící celek střediska je i veškeré příslušenství a trvalý porost umístěný na uvedených pozemcích a oplocená vrtaná studna umístěna na pozemku parc. č. 522/6 k.ú. Nová Ves nad Nisou zapsaném na listu vlastnictví č. 10002 ve vlastnictví České republiky – příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR) na základě jejich písemného souhlasu ze dne 18.7.2002. Výlučným vlastníkem výše specifikovaného je Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.

Vyvolávací cena za pozemek byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 5871-118/16 ze dne 18.10.2016, který zpracoval Oldřich Kavalír, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací oceňování nemovitostí.

Součástí rekreačního střediska Vesna je i movitý majetek (nábytek), který se účastník aukce v případě vítězství zavazuje odkoupit za podmínek specifikovaných v článku VIII. Ostatní podmínky Aukční vyhlášky.

Vzhledem k zájmu přidáváme dva nové termíny prohlídek, a to ve dnech 4.7.2017 a 11.7.2017, vždy od 10:00 do 11:00

vyvolávací cena:

7.161.140,- Kč

minimální příhoz:

10.000,- Kč

aktuální cena:

7.161.140,- Kč

Čas do konce aukce:

Aukce je uzavřena.