07:43:48

Číslo položky:

000125

Rok:

2021

Popis položky:

Předmětem aukce je prodej pozemku parc. č. 2140/10 o výměře 16 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) zapsaný na listu vlastnictví č. 936 pro k. ú. Střešovice, obec Praha, vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Pozemek je v plném rozsahu zastavěn stavbou bez čísla popisného, způsob využití: garáž. Výlučným vlastníkem výše specifikovaného pozemku je Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Vlastníkem sousedního pozemku pac.č. 2140/27 v k.ú. Střešovice je Hlavní město Praha. Uzávěrka přihlášek na aukci 05.04.2021 do 12:00, v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na email: e-aukce@dpp.cz nebo tel. 296 193 421.

vyvolávací cena:

219.530,- Kč

minimální příhoz:

10.000,- Kč

aktuální cena:

219.530,- Kč

Čas do konce aukce:

Aukce je uzavřena.