05:57:55

Číslo položky:

000101

Aukce:

Ano

Rok:

2017

Popis položky:

Předmětem aukce jsou pozemky v k. ú. Jinonice, obec Praha zapsané u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha na LV č. 908 situované na okraji rezidenční lokality, cca 80 m od železniční tratě Praha-Smíchov-Hostivice-Rudná, při ulici Klikatá V Praze 5, Jinonice, a to:

·         pozemek parc. č. 951/2 zastavená plocha a nádvoří o výměře 489 m2 a

·         pozemek parc. č. 951/10 zastavená plocha a nádvoří o výměře 318 m2.

Na pozemku parc. č. 951/10 stojí dvoupodlažní stavba č. p. 682 zapsaná u Katastrálního úřadu
pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha na LV č. 3111, ve vlastnictví společnosti Doubravská stavební s.r.o., která zde provozuje prodejnu elektro.

Pozemek parc. č. 951/2 je nezastavěný, zpevněný zčásti poškozeným asfaltovým povrchem a zčásti štěrkem. Je využíván pro přístup ke stavbě a pro parkování automobilů klientů prodejny elektro.
Na pozemku vázne věcné břemene právo chůze a jízdy k pozemku parc. č. 951/6 v k. ú. Jinonice, obec Praha pro vlastníka tohoto pozemku, společnost PREdistribuce, a.s.

Pozemky jsou součástí oploceného areálu a spolu s budovou na pozemku parc. č. 951/10 tvoří jednotný funkční celek.

Vlastník stavby užívá pozemky na základě nájemní smlouvy uzavřené s DPP na dobu neurčitou. Touto nájemní smlouvou bylo zároveň sjednáno k pozemkům překupní právo, a to jako právo obligační, zavazující DPP, nikoli však budoucí nabyvatele pozemků. K pozemku parc. č. 951/10 však svědčí zákonné předkupní právo vlastníku stavby na něm, které bude i po jeho prodeji stále trvat. Z tohoto důvodu bude s vítězem aukce uzavřena kupní smlouva, která bude obsahovat rozvazovací podmínku pro případ uplatnění předkupního práva společností Doubravská stavební s.r.o.

vyvolávací cena:

2.533.000,- Kč

minimální příhoz:

10.000,- Kč

aktuální cena:

2.533.000,- Kč

Čas do konce aukce:

Aukce je uzavřena.