05:53:19

Číslo položky:

000095

Aukce:

Ano

Rok:

2016

Popis položky:

Předmětem aukce je pozemek parc. č. 5634/15 v katastrálním území Záběhlice, obec Praha (ostatní plocha) zapsaný na listu vlastnictví č. 2945 vedený Katastrálním úřadem pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha. Výlučným vlastníkem pozemku je Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.

Výměra pozemku: 108 m2

Pozemek se nachází na území Prahy 4 – Spořilov, v prostoru křižovatky ulic Sliačská, Severozápadní a Severní IX. Pozemek svojí jihovýchodní stranou přímo navazuje na zadní obvodovou zeď garáží.

Pozemek je zatravněný, nenachází se na něm žádné trvalé porosty a je situován v těsné blízkosti Jižní spojky, resp. při ul. Sliačská. Přístup k pozemku je z veřejné komunikace (včetně chodníku).

Pozemek je mírně svažitý severovýchodním směrem, zhruba trojúhelníkového tvaru a je zcela volný (nezastavěný).

V místě jsou k dispozici komplexní inženýrské sítě.

Lokalita Prahy 4 – Spořilov má komplexní obchodní, občanské a zdravotní zařízení. Stanice metra Kačerov se nachází ve vzdálenosti cca 1,4 km od pozemku.

Pozemek není zatížen věcnými břemeny, zástavními právy nebo jinými právy třetích osob.

Dle územního plánu pozemek spadá do využití VN = nerušící výroby a služeb (Území sloužící pro umístění zařízení služeb a  výroby všeho druhu, včetně skladů a skladovacích ploch, která nesmí svými vlivy narušovat provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru).

vyvolávací cena:

206.000,- Kč

minimální příhoz:

10.000,- Kč

aktuální cena:

206.000,- Kč

Čas do konce aukce:

Aukce je uzavřena.